Styrelsen

TRAVELLERS’ CLUB i GÖTEBORG

Arbetsåret 2018

Styrelse

Ordförande             Henning Ericson     0708-802653

Vice ordförande       Lars Höglund          031-528030,

Styrelsesekreter.      Kurt Svärdsudd       0708-574395

Klubbsekreterare     Esbjörn Hillberg       031- 972148

Skattmästare          Lennart Johansson   0707-165921

Klubbmästare        Gunnar Ladenvall    0730-776649

Vice klubbm., IT    Håkan Bergström     0302-34874

Ledamot/ matrik.  Kjell Holmåker         031-185436

Ledamot (v. sekr). Staffan Lillienberg   0706-582898

Revisorer

Revisor                  Urbahn Carlson    0300-25304

Revisor                 Lars Westling       0303-60668

Revisorsuppleant     Curt Karlsson       0707-532021

Revisorsuppleant     Lars Thelén         0300-15104

 

Valberedning

Jan Lindberg        0760-960655     sammankallande

Peter Nyman          0709-941321

Claes Sturegård      031-188942

Kjell Svärd              0705-555228